วิธีการเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า

เมื่อเลือกหม้อแปลงไฟฟ้า มีข้อกังวลหลักสองประการ โหลดและการใช้งาน ต้องประเมินปัจจัยหลายประการอย่างรอบคอบในขณะทำการเลือก เพื่อให้แน่ใจว่าตอบสนองความต้องการของข้อกังวลหลักทั้งสองข้อ ในการใช้ความคิดโบราณ โดยทั่วไปแล้วจะไม่ต้องคิดอะไรในการเลือกหม้อแปลงขนาดเล็ก สามารถหยิบหน่วยที่มีพิกัด ที่ใหญ่กว่าจากโหลดที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณกำลังเลือกหน่วยขนาดใหญ่สำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการจำหน่ายขนาดใหญ่ แสดงว่าคุณกำลังทำการลงทุนที่มากขึ้น

หม้อแปลงไฟฟ้าจึงมีรายละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปีในอุตสาหกรรมนี้ ได้รวบรวมรายการตรวจสอบฉบับย่อเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด หน่วยที่เลือกมีความจุเพียงพอที่จะรองรับโหลดที่คาดหวัง รวมทั้งปริมาณเกินที่กำหนดหรือไม่ สามารถเพิ่มความจุของหน่วยเพื่อให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของโหลดได้หรือไม่ อายุขัยของหน่วยคืออะไร ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น การติดตั้ง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาคืออะไร ต้นทุนและความจุของหม้อแปลงโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับชุดของปัจจัยการประเมิน: ข้อกำหนดของหม้อแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตามการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเหล็ก จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องจำนวนมากสำหรับการทำงานของกระบวนการทางโลหะวิทยาและกระบวนการอื่นๆ ดังนั้นควรลดการสูญเสียโหลด หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งหมายความว่าโครงสร้างหม้อแปลงชนิดเฉพาะที่ลดการสูญเสียทองแดงให้น้อยที่สุดเหมาะสมกว่า ในการใช้งานพลังงานลม กำลังขับจะแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี หม้อแปลงที่ใช้ที่นี่ควรจะสามารถทนต่อไฟกระชากได้โดยไม่เกิดความล้มเหลว ในการหลอม หม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายพลังงานให้คงที่และถูกต้องมีความสำคัญ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ https://www.thaipatanakit.co.th/

หม้อแปลงไฟฟ้าในระยะสั้นที่ดีเป็นคุณลักษณะที่จำเป็น

อุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใช้มอเตอร์ที่มีข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าต่างๆ จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเปลี่ยนจังหวะหรือแบบเปลี่ยนแทป ตัวอย่างเหล่านี้ใช้เพื่อขีดเส้นใต้ประเภทของโหลด (แอมพลิจูด ระยะเวลา และขอบเขตของการโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นและเชิงเส้น) และการจัดวางเป็นข้อพิจารณาหลัก หากพารามิเตอร์มาตรฐานไม่รองรับการใช้งานเฉพาะของคุณ การทำงานร่วมกับผู้ผลิตที่สามารถปรับแต่งลักษณะการทำงาน ขนาด และคุณลักษณะอื่นๆ

ในขณะที่ยังคงมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อดีที่สัมพันธ์กันของหม้อแปลงประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ มีลักษณะการทำงานบางอย่างที่ได้รับการยอมรับ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมของเหลวมีประสิทธิภาพมากกว่า มีความสามารถในการโอเวอร์โหลดมากกว่า และอายุขัยยืนยาวขึ้น หน่วยที่เติมของเหลวจะลดอุณหภูมิคอยล์จุดร้อนได้ดีกว่า แต่มีความเสี่ยงที่จะติดไฟได้สูงกว่าแบบแห้ง หม้อแปลงที่เติมของเหลวนั้นแตกต่างจากยูนิตแบบแห้งในบางครั้งต้องใช้รางกักกัน