จริยธรรมในอุตสาหกรรมการวางแผนทาง TFRS9

การล่มสลายล่าสุดของชื่อที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบริการ TFRS9 ทำให้เกิดความคิดนี้ ในขณะที่โทษสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเงินส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดมาตรฐานทางจริยธรรมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพและโครงสร้างจูงใจที่กระตุ้นให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความยั่งยืน TFRS9 รายงานและการเปิดเผยที่อ่อนแอ เหตุการณ์ดังกล่าวยังจับตำนานทั่วไปที่ว่า ตราบใดที่คุณไม่ละเมิดกฎหมาย

TFRS9 ค่าใช้จ่ายในการทำลายจริยธรรมมักจะมากกว่า

แค่ค่าปรับและการดำเนินคดีตามกฎหมาย TFRS9 มันนำไปสู่การสูญเสียภาพลักษณ์และชื่อเสียง การตรวจสอบที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐ และแม้กระทั่งการทำให้พนักงานเสียขวัญและการเสียดสี ในอีกทางหนึ่ง บริษัทต่างๆ ที่ลงทุนอย่างมีสติในการพัฒนาโครงการด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง TFRS9 ได้เห็นประโยชน์อย่างแท้จริงโดยการดึงดูดพนักงานที่มีความคิดคล้ายคลึงกันและพันธมิตรทางธุรกิจ การขายในอุตสาหกรรมนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความไว้วางใจ ภาพลักษณ์ของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ยอดขายก็สูงขึ้นในระยะยาว

ความหมายของพจนานุกรมของจริยธรรมคือ กฎหรือมาตรฐานที่ควบคุมความประพฤติของบุคคลหรือสมาชิกของวิชาชีพ จริยธรรมในการวางแผนทางการเงินอาจหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งหลายอย่างไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย เช่น การดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าโดยการให้คำแนะนำที่เป็นกลางและตรงไปตรงมา TFRS9 ผลประโยชน์อย่างครบถ้วน ความเป็นมืออาชีพ ในการติดต่อธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการลูกค้า

TFRS9 อย่างที่นำไปสู่การสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม

ค่านิยมและพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่บริษัททำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องผ่านตัวอย่างในชีวิตจริง ที่สำคัญที่สุดคือโดยพฤติกรรมที่สอดคล้องกันของผู้บริหารระดับสูง TFRS9 สร้างนโยบายที่บันทึกวัตถุประสงค์ TFRS9 บทบาทและความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการรายงาน และบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เสริมสร้างวัฒนธรรมของบริษัท จรรยาบรรณ ภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ

นโยบายผ่านการฝึกอบรม ฝังความโปร่งใสและความยุติธรรมลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เอกสารการขาย การโฆษณา และการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด การให้รางวัลและการยอมรับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างสิ่งจูงใจให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่คุณต้องการส่งเสริม TFRS9 ลูกหนี้และองค์ประกอบด้านจริยธรรมในการประเมินประสิทธิภาพ สร้างแผนการจัดการความเสี่ยง การควบคุม และตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาต่างๆ ได้รับการคาดหมายหรือเน้นย้ำในเวลาที่เหมาะสมสร้างช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับพนักงานเพื่อแจ้งปัญหาและมีกระบวนการที่แข็งแกร่ง

 

TFRS9

การเงิน TFRS9

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tfrs9consulting.com/post/article1